Våra tjänster

Vi erbjuder och utför följande tjänster:
Sotning, Brandskyddskontroll, Kontroller utav eldstäder, rökkanaler samt imkanaler, Rensning utav ventilationssystem, Installationsbesiktningar, statusbesiktningar, överlåtelsebesiktning i samband med försäljning, Täthetsprovning utav rökkanaler samt Råd och anvisningar i eldningsteknik.

Välkommen att kontakta oss med din förfrågan.