syfte & Mål

Vårt syfte är att kunna arbeta aktivt för att förebygga andelen eldstadsrelaterade bränder, främja en god energihushållning ur ett långsiktigt och miljömässigt perspektiv.

Vårt mål är att du som fastighetsägare skall känna dig trygg o säker tillsammans med din eldstad.

Har du några funderingar kring din eldning eller känner dig osäker på något, tveka inte att höra av dig till oss.