Sotning

Som ett led i samhällets förebyggande åtgärder mot uppkomst utav  brand så rengör vi alla typer utav eldstäder och skorstenar. Beroende på vilken eldstad man har, vad som eldas och hur ofta den nyttjas så är sotningsintervallen olika. Det är alltid du som fastighetsägare/nyttjanderättshavare utav eldstaden som  är skyldig att avisera den ändring som kan komma att påverka sotningsfristen. 
 
Har du några funderingar kring sotningsfristen, tveka inte att höra av dig till oss.