Om oss

Vimmerby Sotningsdistrikt AB är det lokala sotningsföretag, som ett led i samhällets förebyggande åtgärder mot brand utför all föreskriven verksamhet gällande sotning (rengöring) samt kontroller utav eldstäder, rökkanaler och imkanaler. Vi utför även ventilationsrensningar utav de flesta ventilationssystemen.

Vimmerby Sotningsdistrikt AB är anslutna till Sveriges Skorstensfejarmästares  Riksförbund som är den branschorganisation som verkar för Sveriges sotningsföretag.

Välkommen att kontakta oss med din förfrågan!