besiktning av eldstäder

Vi på Vimmerby Sotningsdistrikt AB har en rad efterfrågade tjänster som kräver kompetens och erfarenhet. En utav dessa är besiktningar utav installerade eldstäder. En installationsbesiktning utav den installerade eldstaden skall i regel utföras utav din nya eldstad och ett slutbevis skall utfärdas utav kommunens plan och bygglovavdelning innan du får börja elda.

Vi på Vimmerby Sotningsdistrikt AB är certifierade enligt SSR GODKÄND BESIKTNING.
SSR GODKÄND BESIKTNING är sedan 2010 världens första kvalitetssäkrade besiktningskoncept utav eldstäder och rökkanaler. Besiktningen utförs enligt den branschstandard som syftar till att våra besiktningar skall utföras på ett så likvärdigt sätt som möjligt oavsett vem som utför besiktningen eller vart i landet den utförs.

Vad gäller vid byte utav eldstad?
Om du har bestämt dig för att skaffa en braskamin, öppen eldstad eller liknande är första steget att alltid göra en anmälan till byggnadsnämnden i din kommun. Detta gäller även om du ska installera eller byta braskamin/spisinsats eller om bytet kan leda till ändrade eldningsförhållanden, rökgastemperaturer eller andra väsentliga förändringar utav eldstadens funktion.

Välkommen med din förfrågan!