Välkommen till
Vimmerby Sotningsdistrikt AB!

Din lokala skorstensfejare inom Vimmerby Kommun sedan 1973.
Vimmerby Sotningsdistrikt AB är det lokala sotningsföretag som ett led i samhällets förebyggande åtgärder mot brand utför all föreskriven verksamhet gällande sotning (rengöring) samt kontroller utav eldstäder, rökkanaler och imkanaler. Vi utför även ventilationsrensningar utav de flesta ventilationssystemen.

Läs mer